Follow us on:

Në Londër promovohet libri “Terrori i Serbisë Pushtuese mbi Shqiptarët 1844-1999”, i Prof. Dr. Nusret Pllanës