Follow us on:

Kryeministri Thaçi në konferencën e investimeve të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim