Follow us on:

Kontakti

AMBASADA E REPUBLIKËS SË KOSOVËS NË LONDËR

Adresa8 John Street, WC1N 2EB, London, UK
Tel: +44 (0) 207 405 1010
Email: embassy.uk@rks-gov.net 

Orari i punës me palë
10:00 – 12:00  & 14:00 – 16:00 (Çdo ditë pune)

Misioni Konsullor i Republikës së Kosovës në Londër


Adresa:8 John Street, WC1N 2EB, London, UK
Tel: +44 (0) 207 405 1010
Email: consulate.london@rks-gov.net 

Numri emergjent: +44 (0) 793 034 947 5