Follow us on:

ÇERTIFIKATË ME FOTOGRAFI

Sipas kërkesës së palës, Misioni Konsullor bën vendosjen e fotos në certifikatën e lindjes së të miturit që shërben për kalimin e kufirit.

Me këtë rast nevoiten:

- Kërkesa
- Dokument identifikimi i të dy prindërve
- Certifikata origjinale e lindjes e të miturit.
- Taksa prej 15€.