Follow us on:

Shërbimet konsullore

Shërbimet konsullore për territorin e Mbretërisë së Bashkuar dhe Irlandën Veriore ofrohen nga Misioni Konsullor i Ambasadës së Republikës së Kosovës në Londër. Palët e interesuara mund të kontaktojnë Misionin Konsullor në:
- nr. e tel.: +44(0)203 585 4166,
- e-mail: consulate.london@ks-gov.net
- ose duke na vizituar në: 83 Victoria Street, London SW1H 0HW


Orari i punës me palë


10.00 – 12.00
14.00 – 16.00
(Çdo ditë pune)