Follow us on:

Stafi Diplomatik

Heroina Telaku
Ministër Këshilltare, E Ngarkuar me Pune
Tel: 02074051010
heroina.telaku@rks-gov.net

Imer Berisha
Ministër Këshilltar
Tel: 02074051010
Imer.berisha@rks-gov.net

Arrita Gjakova
Ministër Këshilltare
Tel: 02074051010
Arrita.Gjakova@rks-gov.net

Elmaze Pireva
Këshilltare
Tel: 02074051010
elmaze.pireva@rks-gov.net

Vjollca Halimi
Sekretare e Parë
Tel: 02074051010
Vjollca.halimi@rks-gov.net

Beton Retkoceri, Nënkolonel
Atashe Ushtarak i Forcës së Sigurisë së Kosovës
Tel: 02074051010
Beton.Retkoceri@rks-gov.net